Utveckling av krishanteringsförmåga för TUI

This post is also available in: English (Engelska)

TUI, som är den största aktören på den nordiska resemarknaden, har under många år systematiskt stärkt sin risk- och krisförmåga. Vi på 4C Strategies har funnits med som partner ända sedan 2006. Vi har träffat Klas Lindström, vice VD på 4C Strategies, för att prata om det speciella förhållandet mellan TUI och 4C Strategies.

Klas, ge oss en bakgrund till vårt långa samarbete med TUI?
­­– Vi har jobbat med TUI i 15 år. När startade vårt samarbete hette bolaget Fritidsresor, men i november 2016 bytte man namn till TUI. Redan på 80- och 90-talet, långt innan vi började arbeta med dem, hade de styrt upp sina risk-, kris- och säkerhetsprocesser och byggt upp sin grundläggande kompetens.

Sedan inträffade tsunamin där Fritidsresors dåvarande kommunikationsdirektör Lottie Knutson fick mycket beröm för sitt agerande. Det var dock ingen slump att TUI klarade sig så bra, redan då låg de långt framme med sitt krisarbete.

Resebranschen lever under tuffa förhållanden nu i covid-19-tider, hur påverkar det vår relation med TUI?
– Det är klart att det vi går igenom nu är en extremt tuff period för hela branschen, men precis som samhället i stort så måste man vara beredd på att hantera simultana kriser och upprätthålla sin träning för det. Hanteringen ser också olika ut beroende på om det är en plötslig kris som kräver akuta insatser under en kort tid eller om det är en mer utdragen kris som COVID-19.

Den senaste övningen som gjordes tillsammans var en distribuerad krishanteringsövning, vilken involverade ett 40-tal TUI-anställda från samtliga nordiska länder samt svenska utrikesdepartementet.

Scroll to Top