Träffpunkt Totalförsvar

This post is also available in: English (Engelska)

Tillsammans med våra huvudtalare överbefälhavare Micael Bydén samt Camilla Asp, överdirektör och vikarierande generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tar vi sikte på hinder och möjligheter i vår tids stora samhällsreform.

Pandemin innebär alltjämt stora utmaningar och umbäranden. En värld som stängs ned har också öppnat för nya synsätt och erfarenheter. Lärdomar som nu väntar på att omsättas i gemensamma lösningar bland annat inom ramen för vår försörjningsberedskap.

Ett historiskt försvarsbeslut ligger på bordet – men hur går vi från ord till handling? Vad händer egentligen med det civila försvaret? Och kan företagen garantera försörjning under störda förhållanden? Det här och mycket mer handlar Träffpunkt Totalförsvar om. Modererar gör Annika Nordgren Christensen och ytterligare talare kommer att bekräftas under våren.

Vi är redo – är du?

Registrera dig nedan. Evenemanget är kostnadsfritt.

Scroll to Top