Covid-19: Lärdomar från städers hantering

This post is also available in: English (Engelska)

När samhället återgår till det normala, oavsett om det är ett nytt tillstånd eller inte, kommer många insatser göras för att analysera olika aktörers hantering av COVID-19. Vi pratar med 4C Strategies principalkonsult Hans Arvidsson om den pågående pandeminhanteringen i både storstäder och mindre städer utifrån en trestegsmodell.

Steg 1 – en snabb diagnosöverblick av staden
– Steg ett innebär en relativt begränsad diagnostisk granskning av en stads centrala krishanterings­grupps hantering. Fokusområden undersöks för att identifiera behov, luckor och förbättringsområden. Detta görs genom att titta på vad som finns på plats, vad som fungerar, vad som inte fungerar, förändringar som behöver göras och vad som kan ändras på kort sikt.

Steg 2 – djupgående analys utifrån goda exempel
Detta innebär en djupgående analys av hanteringen av COVID-19 med hjälp av goda exempel och ”best practice” som riktmärke, både ur ett internt och externt perspektiv. Återigen är fokus på de fyra områdena processer, organisation, stödsystem och kultur. Under flera workshops analyserar vi vad som beslutades skulle göras i steg ett, vad som faktiskt gjordes, vad som inte gjordes, vad som fungerade och vad som inte funderade och varför.

Steg tre – lärdomar att institutionalisera
Steg tre kommer att genomföras efter krisen. Vid denna tidpunkt görs en fullständig översyn av krisen, inklusive hur den hanterades, vad som kunde ha gjorts bättre, vilken förmåga som saknades, vad som gjordes rätt och varför. Allt detta presenteras i en rapport tillsammans med tydligt definierade lärdomar och hur man ska agera på dessa.

”Baserat på vårt omfattande COVID-19-arbetet på internationell, nationell, regional och lokal nivå, har vi mycket erfarenhet och kunskap som vi kan dela med både organisationer och företag, säger Hans. “Jag är övertygad om att varje organisation kan dra nytta av 4C Strategies trestegsprogram.”

Klicka på länken till vår site för att läsa mer om alla lärdomar från städers hantering.

Scroll to Top