Vidar Hedtjärn Swaling

Biografi

Vidar Hedtjärn Swaling är förste analytiker vid FOI, avdelningen Försvarsanalys. Vidar har mångårig erfarenhet av risk- och sårbarhetsanalys inom kritisk infrastruktur och totalförsvar.

Scroll to Top