Ulrica Gradin

Biografi

Ulrica har civilekonomexamen från Mitthögskolan i Sundsvall. Hon har arbetat en stor del av sitt yrkesliv med krisberedskap och civilt försvar. Den statliga banan inleddes på Riksrevisionsverket 1991-1997. Åren 1995–2002 tjänstgjorde hon vid Försvarsdepartementet, från 1997 som kansliråd och från 2000 som ämnesråd. Hon var överdirektör vid Totalförsvarets pliktverk 2002–2007.

Åren 2007–2016 var Ulrica departementsråd och chef för Enheten för samordning av samhällets krisberedskap vid Försvarsdepartementet och sedan den 11 januari 2016 är hon länsråd vid Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Scroll to Top