Ulf Dahlberg

Ulf Dahlberg är född 1957 och uppväxt i Stockholm. Efter gymnasium, ett års studier i företagsekonomin och militärtjänst började Ulf 1978 på KTH Flygteknik. Inklusive ett ”sabbatsår” med praktikarbete på Boeing i Seattle och reseledare i alperna tog Ulf examen som civilingenjör 1983 och fick anställning som utvecklingsingenjör inom optronik på Bofors Aerotronics på Lidingö. Under 1990 talet genomgick svensk försvarsindustri en rad strukturomvandlingar och med namnbyten kom verksamheten att tillhöra Nobel, Celsius och slutligen Saab. Under denna period hade Ulf flera befattningar bl.a. som utvecklingschef och som chef för optronikdivisionen inom SaabTech. 2001 förvärvade FLIR Systems optronikdivisionen från Saab och verksamheten flyttade till Danderyd. Ulf blev som General manager ansvarig för den nybildade divisionen för försvars- och säkerhetsprodukter inom svenska delen av FLIR Systems. Verksamheten var bl.a. världsledande inom IR-kameror för spaning och övervakning och växte kraftigt vilket ledde till att verksamheten flyttade till egna lokaler i Arninge. Härigenom kom också den optikverksamhet som en gång startat med AGA’s fyrar att fortleva som tillverkare av optik för IR-kameror i lokalerna Arninge. Ulf hade samtidigt engagerat sig i bildandet av en ny branschorganisation för samhällsäkerhet, SACS, och tog 2014, i samband med att han lämnade FLIR, över som ordförande för SACS. 2016 startade Ulf egen konsultverksamhet, UBD Development AB, med inriktning på management och affärsutveckling. Bland uppdragen märks senior advisor åt ett företag med inriktning på programvaruutveckling och IT-säkerhet, site manager för en internationell försvarsoperation, affärsutvecklingsuppdrag inom GDPR/informationssäkerhet. Sedan våren 2019 är Ulf ansvarig för samhällssäkerhetsfrågor på säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF. Ulf är också verksam i styrelsen för Firefly AB och intresseorganisationen Photonic Sweden.
Privat är Ulf gift och har två barn och barnbarn. Fritiden ägnas åt sommarstället på Öland, segling, skidor, cykel och skridskoåkning och dessemellan smide i den egna smedjan.

Scroll to Top