Rickard Knutsson

Rickard Knutsson är verksamhetschef för civilt försvar och krisberedskapsanalys (CFK) vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Uppsala. I arbetet ingår att planera och utveckla arbetet med civilt försvar och krisberedskap och bland annat att delta i olika uppdrag kopplat till totalförsvaret och livsmedelsberedskap. Han har en forskarbakgrund och är disputerad från Teknisk mikrobiologi, Lunds tekniska högskola (LTH)/Lunds universitet och innehar har en agronomie doktorsexamen. Han har erfarenheter från FoU-arbetet i privat och offentlig sektor rörande mikrobiologisk beredskap och har och koordinerat flera nationella och internationella projekt som t.ex. EU-projektet AniBioThreat. Rickard är ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Scroll to Top