Petra Ekroth

Biografi

Petra Ekroth har arbetat inom krisberedskapsområdet i 20 år och under senare år även civilt försvar. För närvarande arbetar hon med frågor kopplat till personalförsörjning av civilt försvar på Myndigheten för samhällsskydd (MSB). Ett annat arbetsområde är att stödja myndigheter, kommuner och regioner i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. Tidigare har hon arbetat på ÖCB och KBM med forskningssamordning samt på MSB med planering av krisberedskap inom samverkansområdena.

Scroll to Top