Peder Sjölund

Biografi

Peder är VD och medgrundare till företaget Skydome. Skydome utvecklar visualiseringssystem och funktioner för digital distanssamverkan med fokus på att göra stora informationsmängder enkel att förstå och individanpassas. Peder har en bakgrund från försvarsindustrin och utveckling av skydd- och säkerhetskritiska system. Har forskat inom kvantdatorer och representerar Sverige i flertalet NATO-samarbeten.

Scroll to Top