Pär Eriksson

Pär Eriksson är anställd vid FOI sedan 1994, idag som forskningsledare med huvudsaklig inriktning mot samhällets säkerhet och totalförsvar. Han har tidigare även arbetat med frågor rörande bl.a. internationella insatser, europeisk säkerhetspolitik och försvarspolitisk inriktning.

Scroll to Top