Mats Nordqvist

Biografi

Mats är civilingenjör från KTH och har jobbat i cirka 30 år vid Försvarets radioanstalt, FRA, varav de sista sex åren som Teknisk direktör och chef för Tekniska avdelningen med ansvar för att utveckla och förvalta myndighetens samtliga tekniska system, allt från IT-infrastruktur till system för signalspaning. Mats lämnade FRA för tre år sedan för att bli konsult och kom ganska snabbt i kontakt med Teracom där han sedan några månader har sin anställning.

Scroll to Top