Mari Olsén

Biografi

Mari Olsén är forskningsingenjör vid FOI, Avdelningen för försvarsanalys, Enheten samhällets säkerhet. Mari är utbildad brandingenjör och har sin bakgrund inom räddningstjänsten. Idag arbetar hon i huvudsak kring frågor som rör övning och hur övningar kan utvärderas för att på ett bättre sätt fungera som underlag till utveckling av förmåga för ledning och krisberedskap. Hon arbetar även med hur resultat från forskningen kan spridas till aktörer inom krisberedskapssystemet genom bland annat Samverkansplattformen H2020: Säkra samhällen. Plattformen syftar till att hitta samarbeten till utlysningar av EU-projekt men också att sprida den kunskap som genererats inom EU-projekt.

Scroll to Top