Kristoffer Bäckström

2018 – pågående Chef avdelningen för kommunikation och civila uppdrag samt Kommunikationschef

2012- 2017 Chef enheten besök, utbildning och evenemang, Riksdagsförvaltningen

2006 – 2012 Sektionschef informationsenheten, Riksdagsförvaltningen

2002 – 2006 Chef avdelningen för kris – och konfliktkommunikation , Försvarshögskolan

1999 – 2002 Telia

Scroll to Top