Klas Lindström

Biografi

Klas Lindström är en av grundarna till bolaget och är idag vice Koncernchef för 4C Strategies. Klas var med och grundande bolaget 2000 med idén hur man kan effektivisera och digitalisera övnings- och träningsverksamheten i Försvarsmakten.

Klas Lindström är en eftertraktad rådgivare, expert och talare inom risk-, kris och beredskapshantering likväl skydd av kritisk infrastruktur samt att höja verksamheters och organisationers förmåga. Klas har en bred akademisk bakgrund och är bland annat alumni från Harvard Business School. Under de senaste 19 åren har Klas och hans team vuxit 4C Strategies till en av världens ledande leverantörer av teknik för att systematiskt bygga, verifiera och stärka förmågan inom försvarsmakter, räddningstjänster, banker och samhällsviktiga verksamheter världen över.