Jonas Haggren

Befattningar
2018- Chef Ledningsstaben
2014-2018 Chef Ledningsstabens Inriktningsavdelning
2015(5mån) Styrkechef EUNAVFOR Somalia
2010-2013 Chef PROD MARIN
2007-2010 Flottiljchef, 1.ubåtsflottiljen i Karlskrona
2006-2007 Stabschef, 1.ubåtsflottiljen i Karlskrona
2005-2006 Stabsofficer på Högkvarteret, Samordningsansvarig för utvecklingsarbete inom EU:s militära ledningsstruktur
2004 Militärsakunnig Försvarsdepartementet
2003-2004 Stabsofficer på Högkvarteret, Ansvarig insatsplanering Liberia, DR Kongo
2000-2001 Fartygschef HMS Gotland
1987-2001 Tjänstgöring Ubåt

Befordringar
2018 Viceamiral
2014 Konteramiral
2010 Flottiljamiral
2007 Kommendör
2005 Kommendörkapten
1997 Örlogskapten
1994 Kapten
1991 Löjtnant
1987 Fänrik

Militär utbildning
2001-2003 Försvarshögskolan, Chefsprogrammet
1996 Försvarshögskolan Stabsprogrammet
1991 Marinens Krigshögskola
1985-1987 Marinens Officershögskola
Internationell utbildning
2013-2014 Royal College of Defence Studies, London, Storbritannien
2004-2005 Geneva Center for Security Policy, Genéve, Schweiz -Internationell kurs säkerhetspolitik – militärer, diplomater och regeringstjänstemän
2003 United States Naval War College, Newport, Rhode Island

Språkkunskaper
Engelska Modersmål
Franska Gymnasienivå

Styrelseuppdrag och andra åtaganden
Teracom Group Styrelseledamot
MSB Försvarsmaktens representant i MSB Insynsråd

Övrigt
Ledamot Kungliga Krigsvetenskapsakademien
Ledamot Kungliga Örlogsmann

Scroll to Top