Johan Vamstad

Johan Vamstad är docent i statsvetenskap och lektor vid Centrum för civilsamhällesforskning vid Marie Cederschiöld högskola i Stockholm. Hans forskning rör civilsamhället och medborgerligt engagemang, med särskilt fokus på filantropi, välfärd och socialpolitik.

Scroll to Top