Johan Ivari

Johan Ivari är en officer som genom många år inom Försvarsmakten och flera olika roller på Försvarsmaktens Högkvarter har skaffat en bred erfarenhet av ledarskap, ledningssystem och organisering. Sedan 2021 tjänstgör Johan som lärare vid institutionen för Ledarskap och Ledning vid Försvarshögskolan.

Scroll to Top