Joeri van Laere

Biografi

Joeri van Laere är organisationsvetare, disputerad i informatik och just nu lektor i datavetenskap på Högskolan i Skövde. Under hela forskningskarriären har Joeri använd sig av rollspel för att låta organisationer upptäcka hur de kan förnya sina arbetsprocesser och tillhörande IT verktyg. Inom krishanteringsområdet har Joeri handled över 150 kommunala krisövningar och sedan 2016 är han projektledare för det MSB finansierade forskningsprojektet ”Om betalsystemet kraschar”. I det projektet ska samhällsaktörerna i spelform hitta åtgärder för att bemöta en långvarig störning i betalsystemen. Femton av trettio spel är genomförda i tio län runtom i Sverige och slutsatser hittills presenteras nu under hösten 2019.

Scroll to Top