Jenny Deschamps-Berger

Arbetar med stöd (operativt stöd, studier, utredningar, utvärderingar) till myndigheter och organisationer inom ramen för krisberedskap och totalförsvar. Har en särskild förkärlek för motståndskraft/försvarsvilja och utvärderingsfrågor. Längtar efter ett sammanhängande system för krisberedskap och totalförsvar.

Scroll to Top