Heidi Lund

Biografi

Heidi Lund är expert, föreläsare och utbildare med lång erfarenhet av rådgivning till näringsliv, myndigheter, EU-institutioner och regeringar i växande ekonomier vad gäller utarbetande, fastställande och implementering av tekniska föreskrifter, standarder och krav på provning och kontroll samt system för varutillsyn.

Heidi har författat rapporten ”The Cyber Effect- The Implications of IT Security Regulation on International Trade” som diskuterar cyberregleringens effekter på internationell handel. Heidi Lund arbetar vid Kommerskollegium, Sveriges expertmyndighet för utrikeshandel och handelspolitik.  I hennes portfölj ingår frågor om tekniska handelshinder, EUs standardiseringspolitik, internationellt regulativt samarbete (UNECE, OECD) och regulativa aspekter i EUs frihandelsavtal.

Heidi har också omfattande erfarenhet av handelsrelaterat bistånd.  Hon har t.ex. arbetat med kapacitetsutveckling när det gäller uppbyggnad av nationell kvalitetsinfrastruktur i närmare 30 länder.   

Scroll to Top