Fredrik Bynander

Docent och chef för Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. 2009-12 jobbade han på statsrådsberedningens kansli för krishantering. 2020 återvände han till regeringskansliet för att stödja pandemihanteringen i 6 månader. De senaste böckerna heter Att samverka i kris och Collaborative Crisis Management. Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Scroll to Top