Fredrik Bynander

Biografi

Fredrik Bynander är Docent och chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan. Han ser centrets uppdrag som att utgöra en brygga mellan FHS forskning och samhällets omfattande och växande säkerhetsbehov, genom uppdragsutbildning, analys, övning och expertstöd. Fredrik är medgrundare och styrelseordförande för Centrum för naturkatstrofslära (CNDS), som är ett av regeringens strategiska forskningsområden. Hans publicerade forskning spänner över krishanteringsstudier, utrikespolitisk analys, ledarskapsförändringar och samverkansstrukturer. Fredrik är ledamot av Kungliga krisgsvetenskapsakademien och Utrikespolitiska samfundet.

Scroll to Top