Erik Magnusson

Disputerad ekonomhistoriker med lång erfarenhet inom området förvaltningspolitik och statlig styrning. Har jobbat på Socialstyrelsen sedan 2012 i olika roller och är i grunden senior rådgivare på generaldirektörens stab men har sedan början av april 2020 rollen som inköpschef för Socialstyrelsens särskilda organisation.

Scroll to Top