Catrin Molander

Catrin Molander är biolog i grunden, med en medicine doktorsexamen från Göteborgs universitet 2001. Hon arbetade sedan som laboratoriechef innan hon började jobba på Jordbruksverket 2007. Sedan 2011 är hon chef för beredskapsfrågor på Jordbruksverket och stabschef för verkets krisorganisation och är därmed ansvarig för Jordbruksverkets arbete med krisberedskap och totalförsvar ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Jordbruksverket ansvarsområde är händelser som kan påverka sektorn (kärnenergiberedskap, naturolyckor, störningar i infrastruktur). De senaste 10 åren har sådana händelser/kriser omfattat t.ex. fågelinfluensa, Covid-pandemin, mjältbrand och torka.

Livsmedelsförsörjningen behöver en ökad robusthet, flöden ska fungera, ömsesidiga beroenden beaktas och risker och sårbarheter hanteras. Livsmedelssektorn är en samhällsviktig verksamhet som är beroende av andra sektorer, som transport, hälso- och sjukvård, post- och tele, polis och räddningstjänst osv.
Jordbruksverket samverkar med många aktörer i vardag och i kris, näringens organisationer, enskilda företag, andra statliga och regional myndigheter (t.ex. MSB, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, SVA, FOI, länsstyrelser). Vi har även internationella kontakter och utbyte inom Nordisk-baltisk samverkan och EU.

Scroll to Top