Camilla Palmér

Biografi

Camilla har sitt ursprung inom krisberedskap och säkerhet inom kommun och räddningstjänst i södra Sverige. Sedan 2015 är hon VD och ägare av Nordic Preparedness och har sedan inträdet i den privata sektorn haft ett tydligt fokus på förändringsledning, beteendepsykologi under avvikande händelser och kommunikativa drivkrafter i kris, förändring och oroligheter. Hennes uppdragsgivare finns i hela krisberedskapssystemet, från kommun och enskilda förvaltningar till myndigheter och nationella intresseföreningar.

Scroll to Top