Birgitta Liljedahl

Biografi

Birgitta Liljedahl är senior analytiker på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, och har sedan 1996 arbetat med hälso- och miljökonsekvenser av olyckor och kriser.  Sedan 11 september 2001 har hon arbetat operativt med hälso- och miljöfrågor i internationella insatser i kris, konflikt och naturkatastrofer åt FM och MSB, dels som projektledare, men även som sekonderad expert åt olika FN organ. Under senare år, med fokus på komplexa sårbarheter för hälso- och miljösystem och kombinationer av antagonistiska och icke antagonistiska händelser, inkluderande bl.a. attacker på hälso- och miljöfunktioner, energibortfall, cyberaspekter, desinformation och klimatförändringar.

Scroll to Top