Beatrice Reichel

Beatrice Reichel jobbar med civilt försvar och krisberedskap på Totalförsvarets forskningsinstitut. Hon är medförfattare till ett par olika FOI-publikationer på temat ”försörjningsförmåga,” däribland Scenarier till stöd för planeringen av försörjningsberedskap och Omställningar under coronapandemin – Erfarenheter och lärdomar inför framtida kriser.

Scroll to Top