Åsa Granström

Biografi

Åsa arbetar som projektledare vid SMHIs prognos- och varningstjänst. Hon har lång erfarenhet av att leda olika verksamheter och utvecklingsprojekt inom SMHI, och en bakgrund inom teknik och naturvetenskap. De senaste åren har hennes fokus legat på vädervarningar och SMHIs samverkan med olika samhällsaktörer.

I projektet för införande av konsekvensbaserade varningar har Åsa ansvaret för förändringsarbetet inom SMHIs egna rutiner, verktyg och modeller, och att tillsammans med Camilla Palmér leda utformningen av den aktörsgemensamma metodiken.

Scroll to Top