Annette Norman

Biografi

Annette Norman har varit expert och utredningssekreterare i utredningarna om säkerhetsskyddslagen. Hon har lång erfarenhet från Säkerhetspolisens tillsyns- och rådgivningsverksamhet på säkerhetsskyddsområdet och har också varit ämnesråd och huvudman för informationssäkerhetsfrågor på Justitiedepartementet. Annette Norman är författare till lagkommentaren till nya säkerhetsskyddslagen, Lexino, för Norstedts Juridik. Nu är Annette Norman senior jurist på Knowit.

Scroll to Top