Annette Norman

Annette Norman är jurist, Avdelningen för säker kommunikation, Post- och telestyrelsen (PTS)

Annette Norman har lång erfarenhet av säkerhetsskydd bl.a. från Säkerhetspolisen, Knowit och Justitiedepartementet samt varit expert i de utredningar som ligger till grund för nuvarande säkerhetsskyddslagstiftning och de kompletteringar som kommer under 2021.

Scroll to Top