Ann Ödlund

Biografi

Ann Ödlund är förste forskare vid FOI:s avdelning för Försvarsanalys, enheten för Strategi och policy. Ann har en utbildningsbakgrund inom beteendevetenskap och organisationspsykologi och har fokuserat på frågor som rör civil-militär samverkan. De senaste åren har hon genomfört studier inom totalförsvar och civilt försvar och har även varit analysstöd till Försvarsdepartementet och Försvarsmakten.

Scroll to Top