Ann Ödlund

Arbetar för närvarande med utvecklingen av totalförsvaret på uppdrag av Försvarsmakten och Försvarsdepartementet. Ann har en utbildningsbakgrund främst inom beteendevetenskap och organisationspsykologi och har genomfört studier om civil-militär samverkan både ur ett militärt och civilt perspektiv.

Scroll to Top