Sjövärnskårernas Riksförbund

This post is also available in: English (Engelska)

Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK) är en frivillig försvarsorganisation som bedriver såväl ungdomsutbildning som vuxenutbildning. Organisationen är över hundra år gammal och var en gång i tiden en del av marinen. Vi är den enda av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna som har vår verksamhet förlagd till havet.
Vi består av 17 lokala Sjövärnskårer. De lokala Sjövärnskårerna är lokaliserade längs Sveriges kust. Varje kår har sin egen styrelse som ansvarar för de lokala aktiviteterna. De lokala kårerna väljer en gemensam förbundsstyrelse som ansvarar för och beslutar om de övergripande nationella frågorna. Valet till förbundsstyrelsen sker varje år i samband med förbundsstämman. De lokala kårerna tillsammans med förbundsstyrelsen utgör Sjövärnskåren. Sjövärnskårens signum är örlog och sjömanskap.
Sjövärnskåren är mest känd för sina sommarskolor riktad mot ungdomar i åldersskiktet 15 – 19 år. Sjövärnskåren bedriver verksamhet på fyra ställen längs vår kust från Härnösand i norr till Könsö på västkusten. En sommarskola varar i cirka tre veckor. Vi har dessutom enveckors läger för ungdomar som kommer från invandrartäta områden dvs. elever med ursprung från ett antal olika läder med olika kultur, ett läger som bidrar till integration samtidigt som vi bibringar kunskap om försvarsmakten.
Sjövärnskåren har totalt 4200 medlemmar. 1300 av dessa är yngre än 25 år. Vi får ungefär två hundra nya unga medlemmar varje år och totalt har vi cirka 500 ungdomar på våra sommarskolor varje sommar.
Sjövärnskåren har en utbredd vuxenverksamhet som framförallt syftar till att rekrytera och utbilda till våra befattningar inom Hemvärn med marina uppgifter. Vi utför även uppgifter åt Marinen såsom transporter och att övervaka skjutområden m.m. De lokala kårerna bedriver dessutom lokalutbildning på hemorten och då exempelvis teoretiks navigation som varvas med praktiska moment
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en viktig uppdragsgivare åt Sjövärnskåren och vi har varje år en större och en mindre samverkansövning med bl.a. Kustbevakningen, Sjöpolisen, SSRS samt fartyg från olika lokala sjövärnskårer. Förutom detta har vi även lokala övningar som syftar till att höja kompetens bland vår personal när det gäller att hantera våra fartyg. Sjövärnskåren har bl.a. varit insatt i skärgården efter oväder och då har uppgiften varit att förse öar med färskvatten och att se till att de boende ej blivit helt isolerade.
Vill du ha kontakt med de frivilliga försvarsorganisationer under Mötesplats Samhällssäkerhet? Besök oss i de frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommittés monter.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top