Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund FMCK

This post is also available in: English (Engelska)

Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK) är den enda av totalförsvarets avtalsorganisationer som utbildar motorcykelordonnanser för att bland annat bistå samhället vid oväntade påfrestningar. Det gemensamma för FMCK:s ca 5000 medlemmar är naturligtvis motorintresset, men också viljan att möta nya utmaningar och lösa uppgifter med hjälp av motorcykeln. Smidighet, snabbhet och förmågan att ta sig fram oavsett väglag och terräng, i alla väder under alla årstider och dygnet runt. En av FMCK:s huvuduppgifter är att rekrytera, utbilda och avtalsplacera motorcykelordonnanser i totalförsvarets organisation.
Under 2020 påbörjade FMCK i samarbete med MSB utvecklingen av en civil MC resurs. Tanken är att vi ska utbilda ett antal av våra medlemmar som är aktiva motorcyklister till att utgöra ett stöd till kommuner, regioner och landsting vid kriser i samhället som tex skogsbränder eller översvämningar. Men även vid höjd beredskap och i ett krigsläge. Dessa personer kommer få en bred grundutbildning av FMCK men tanken är att de myndigheter eller motsvarande som beställer tjänster av en civil mc resurs (CMR) ska vidareutbilda dessa och även genomföra övningar för att upprätthålla kompetensen. Projektet är i sin linda men vi räknar med att starta utbildningen under 2021.
Vill du ha kontakt med de frivilliga försvarsorganisationer under Mötesplats Samhällssäkerhet? Besök oss i de frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommittés monter.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top