Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

This post is also available in: English (Engelska)

Frivilliga Automobilkåren (FAK) säkerställer transport och logistik i händelse av kris eller krig. Vi utbildar och tillhandahåller förare av allt från bandvagnar till lastbilar och ATV.
Även elkraftsoperatörer och motorsågsoperatörer ingår i våra personalförsörjningsresurser. Inom ramen för Motortransportenheter MTE, som vi bedriver tillsammans med Bilkåren, har vi även tillgång till självförsörjande enheter med fordon och materiel. MSB -Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som med krav och underlag från Svenska Kraftnät och Trafikverket, bekostar våra utbildningar.
Oss finner du på www.fak.se

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top