Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

This post is also available in: English (Engelska)

Frivilliga Automobilkåren (FAK) säkerställer transport och logistik i händelse av kris eller krig. Vi utbildar och tillhandahåller förare av allt från bandvagnar till lastbilar och ATV.
Även elkraftsoperatörer, motorsågsoperatörer ingår i våra personalförsörjningsresurser. Inom ramen för Motortransportenheter MTE, som vi bedriver tillsammans med Bilkåren, har vi även tillgång till självförsörjande enheter med fordon och materiel så som tält, elverk och fältkök. MSB -Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som med krav och underlag från Svenska Kraftnät, Trafikverket och Jordbruksverket bekostar våra utbildningar.
Oss finner du på www.fak.se
Vill du ha kontakt med de frivilliga försvarsorganisationer under Mötesplats Samhällssäkerhet? Besök oss i de frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommittés monter.

Markerad produkt

Bandvagnsresurser

This post is also available in: English (Engelska)Frivilliga automobilkåren utbildar bandvagnsförare till Svenska kraftnät (SvK) och Trafikverkets (TrV) som bemannar deras beredskapsbandvagnar som används vid större störningar. FAK utbildar också förare mot MTE och bemannar också dessa bandvagnar. Bandvagnar är fordon som kan användas året runt till en mängd olika typer av uppdrag så som: • Transport av personer & materiel i terräng eller snö. • Skogsbrandsbekämpning, lastade med 1000l vatten, motorpump, slangar, etc. • Bränsletransporter (ADR) i snö & terräng. • Kan användas för persontransport och som värmestuga vid eftersökning av försvunna personer, drunkningstillbud. • Evakuering i terräng av exempelvis tågset. • Oljesanering i kustområden. • Sjuktransporter i terrängen ut till farbar väg. • Transport & bärgningsuppdrag i känslig terräng. Exempel på uppdrag när bandvagnsresurser användes: • Snökaos i Skellefteå 2021 (Trv) • Skogsbränderna i Västmanland 2014 (Svk & TrV), Bredaryd 2017 (MTE), Svängstad 2018 (MTE) och Ljusdal 2018 (TrV & MTE). • Sweden Rock Festival 2016->, (MTE) • Torpedbärgning i naturreservat 2016 (MTE)

Läs mer »

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top

När krisen kommer

– Hur kan Sverige och Finland fördjupa samarbetet i civil krisberedskap?

Extrainsatt seminarie med begränsat antal platser

När? 31 maj 13.00-15.00 (Mingel 13.00-13.30, seminarium 13.30-15.00)

Plats? Medelhavsmuseet i Stockholm