Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF)

This post is also available in: English (Engelska)

Flygvapenfrivilliga (FVRF), är en frivillig försvarsorganisation som finns över hela riket och har uppdrag från både Försvarsmakten och MSB. Uppdragen syftar främst till att stödja flygrelaterad verksamhet. FVRF arbetar idag främst med utbildning av instruktörer till samtliga frivilliga försvarsorganisationer och Försvarsmakten, utöver denna utbildning bedriver vi ungdomsutbildning för de som har ett intresse för Försvarsmakten och i synnerhet för unga med ett intresse för Flygvapnet. Från 2022 påbörjar FVRF utbildningar mot frivilligbefattningar i Flygvapnet, inledningsvis med inriktning stabsassistenter men med en utökning mot ett flertal befattningar inom kort. FVRF har idag en sammanhållande roll i samtliga stridskrafters frivilligbefattningar.

Vill du ha kontakt med de frivilliga försvarsorganisationer under Mötesplats Samhällssäkerhet? Besök oss i de frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommittés monter.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top