Combitech AB

Om oss

This post is also available in: English (Engelska)

Combitech skapar lösningar för ett tryggare samhälle. Vi hjälper både offentliga och privata verksamheter att utveckla sina förmågor inom bland annat Civilt Försvar, Krisberedskap och Säkerhetsskydd. Vid hot och svåra händelser i samhället behöver många aktörer och kompetenser samverka för att hantera de konsekvenser som kan uppstå. Combitech är specialist inom flera områden.

CIVILT FÖRSVAR: När samhället står under höjd beredskap måste viktig verksamhet fortsätta fungera. Combitech arbetar med att stärka alla förmågor inom civilt försvar och som bygger på krisberedskapen, till exempel risk-, kontinuitets- och krishantering. Vi är vana vid att arbeta på olika nivåer i en verksamhet – från att stötta ledning till att hjälpa operativa team.

SÄKERHETSSKYDD: Säkerhetsskydd avser skyddsåtgärder med syfte att förebygga brott mot rikets säkerhet. Till exempel spioneri, sabotage och terrorism. Combitech har under många år arbetat med försvar, myndigheter och andra verksamheter kring deras behov kopplat till säkerhetsskydd.

KRISBEREDSKAP: När det civila försvaret aktiveras måste varje aktör veta sin roll och besitta de förmågor som förväntas. Combitech hjälper alla typer av verksamheter att bli förberedda genom åtgärder för att öka deras krishanteringsförmåga.

MED VÅR BAKGRUND ÄR SÄKERHET INGEN ÖVERRASKNING. Combitech är ett konsultbolag som, med SAAB-koncernen i ryggen, har en lång och nära relation med försvaret och försvarsindustrin. En relation som bygger på ömsesidig förståelse för vikten av hög säkerhet och sekretess. Den här inställningen har vi med oss även i våra uppdrag inom samhällsskydd och beredskap. Tack vare vår närvaro på flera orter i Sverige har vi nära till kunder i hela landet.

Combitech arbetar dessutom med säkerhet inom en rad andra civila områden. Till exempel flyg, trafik och ekonomiska flöden. Målet: Ett tryggare samhälle.

Vårt tema för i år är ”Stöd till dig som arbetar med hemliga uppgifter”.
I montern delar vi bland annat med oss av kunskap kring avlyssning och praktiskt tillvägagångssätt för svepning av rum. På plats träffar du några av våra konsulter med expertkunskaper inom svepning, civilt försvar, totalförsvar, storskalig utrymning, kriskommunikation och krisberedskap. På plats finns även experter inom bland annat Rakel, cybersäkerhet och säkerhetsklassning från Combitech.

I vår monter kommer vi att demonstrera avlyssningsmetoder och buggsvepning. Kom till våra monterworkshops ”Hur säkerställer man att en lokal inte är avlyssnad?”

Combitech leder två punkter på mässans seminarieprogram:
Pernilla Rönn, Divisionschef Cyber Security deltar i ”Informationssäkerhetskultur och ökad medvetenhet” tisdag 19 november kl 13:30 för att presentera hur en organisation kan arbeta metodiskt för att identifiera skyddsvärd information i sitt informationsflöde.

Thomas Eneström, expert inom civilt försvar leder en workshop ”Kommunal förmåga till civilt försvar” onsdag 20 november kl 11:15 om hur kommunerna kan påbörja sitt arbeta med att utveckla sin förmåga till civilt försvar.

Är du bäst i klassen på informationsklassning?
Att klassificera information är en konstform i sig. Testa på att infoklassa olika dokument i vår infoklassningsundersökning och delta samtidigt i vårt lotteri. Fina priser i potten!

Välkommen att träffa Combitech i vår monter E 05!

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top