Activity type: Sal M6

Counter Terrorism Preparedness – A Holistic Perspective

When a kitchen knife or a truck becomes a weapon in the hands of a politically motivated perpetrator the challenges for the society to foresee and counter an terrorist attack becomes even greater. How can collaboration increase the society resilience and counter terrorism?

Informationssäkerhetskultur och ökad medvetenhet

Trots oroande omvärldsutveckling och tydlig politisk inriktning visar flera exempel under senare år att säkerheten har fått stå tillbaka för andra behov och önskemål. Med skärpt lagstiftning följer krav på ökad kunskap och medvetenhet, en utvecklad informationssäkerhetskultur och system som snabbt reagerar när något brister.

Skärpt skyddslag och en vidare syn på skyddsobjekt

Som en del i den återupptagna totalförsvarsplaneringen skärps lagstiftningen kring skydd för totalförsvarsverksamhet. Lagstiftningen väntas träda i kraft 1 januari 2020 och innebär en uppdatering av tidigare skyddslagstiftning för att också omfatta bland annat objekt för posthantering och andra objekt med betydelse för Sveriges försörjningsberedskap. Därtill förtydligas lagstiftningen kring tillträde och befogenheter att stoppa drönare.

Ett ökat cyberhot

Samhällen i hela världen balanserar de möjligheter som följer digitaliseringen med de sårbarheter den ökade tillgängligheten skapar. Antagonister söker aktivt att försvaga och störa sin motståndare och informationsarenan blir allt mer utsatt.

Scroll to Top