Totalförsvarssamverkan i praktiken

För att Sverige ska ha ett starkt totalförsvar krävs nära samverkan mellan civilt och militärt försvar. Vid seminariet ges exempel på hur det fungerar i praktiken, på regional och lokal nivå.

Scroll to Top