Totalförsvarssamverkan i praktiken

För att Sverige ska ha ett starkt totalförsvar krävs nära samverkan mellan civilt och militärt försvar. Vid seminariet ges exempel på hur det fungerar i praktiken, på regional och lokal nivå.

Scroll to Top

När krisen kommer

– Hur kan Sverige och Finland fördjupa samarbetet i civil krisberedskap?

Extrainsatt seminarie med begränsat antal platser

När? 31 maj 13.00-15.00 (Mingel 13.00-13.30, seminarium 13.30-15.00)

Plats? Medelhavsmuseet i Stockholm