Samhället motståndskraft och resiliens

Krisen tvingar samhället till extraordinära insatser och svåra prioriteringar. Varje kris har en egen historia men erfarenheterna visar att oavsett krisens orsak går samhället går samman och många bidrar med sitt yttersta för att skapa förmåga och hitta lösningar. Samhällets resiliens är svårt att formulera – men viktigt att värna inför nästa kris.

Scroll to Top