Robusta kommunikationer i hela hotskalan

Att framgångsrikt nå och kommunicera med drabbade under en kris kan vara helt avgörande för hur såväl krisen kan hanteras som hur dialogen med de drabbade förs.

Scroll to Top