Klimatanpassning och krisberedskap – hur gör vi samhället robust för framtiden?

Klimatförändringen påverkar redan nu sannolikheten för extrema väderhändelser, och det kommer med all sannolikhet att bli värre i framtiden. Vad görs och vad behöver göras för att anpassa samhället så att inte också risken för allvarliga samhällskonsekvenser ökar?

Scroll to Top