Innovation för en mer effektiv räddningstjänst

Den kommunala räddningstjänstens förmåga prövas ständigt. För att stärka denna förmåga krävs kontinuerlig utveckling av nya verktyg, utbildning och övning. En behovsdriven innovation för att utveckla räddningstjänsten kan bidra till nya tekniska lösningar och ökad förmåga att möta nya och gamla hot.

Scroll to Top