Informationssäkerhetskultur och ökad medvetenhet

Trots oroande omvärldsutveckling och tydlig politisk inriktning visar flera exempel under senare år att säkerheten har fått stå tillbaka för andra behov och önskemål. Med skärpt lagstiftning följer krav på ökad kunskap och medvetenhet, en utvecklad informationssäkerhetskultur och system som snabbt reagerar när något brister.

Scroll to Top