I krisens spår

När ett samhälle drabbas av en kris får den inte sällan konsekvenser utöver direkta skador eller effekter. Samhällsviktig infrastruktur och verksamhet är uppbyggt av komplexa och av varandra beroende system vilket kan medföra ökade risker ur ett krisperspektiv. Det är därför viktigt att det finns en planering och beredskap för att i ett brett perspektiv kunna hantera multipla kriser eller sekundära följdeffekter för att stärka samhällets robusthet mot störningar. Att förstå beroenden och förebygga sårbarheter kan vara viktiga nycklar för att samhället kan fortsätta fungera också under tider av svåra störningar och kriser.

Scroll to Top