I krisens spår

När ett samhälle drabbas av en kris får den inte sällan konsekvenser utöver direkta skador eller effekter. Samhällsviktig infrastruktur och verksamhet är uppbyggt av komplexa och av varandra beroende system vilket kan medföra ökade risker ur ett krisperspektiv. Det är därför viktigt att det finns en planering och beredskap för att i ett brett perspektiv kunna hantera multipla kriser eller sekundära följdeffekter för att stärka samhällets robusthet mot störningar. Att förstå beroenden och förebygga sårbarheter kan vara viktiga nycklar för att samhället kan fortsätta fungera också under tider av svåra störningar och kriser.

Övergripande/huvudsakliga frågeställningar
– På vilket sätt är det moderna samhället mer sårbart för kriser och dess följdeffekter?
– Hur kan samhället planera för att hantera krisens vida följdeffekter?
– På vilket sätt kan en aktiv kontinuitetshantering bidra till att tidigt identifiera, förebygga och hantera kriser?

Scroll to Top