Försvarsvilja – lösningen på allt?

De senaste åren har försvarsvilja seglat upp som ett riktigt modeord i totalförsvarsplaneringen. Dess innebörd har nyligen levandegjorts av den ukrainska befolkningen. Det egna ansvaret, och plikten, att kämpa för sin egen och landets frihet. Att tillsammans göra de uppoffringar som krävs. Hur kan försvarsvilja förstås i dagens kontext? Hur kan myndigheter arbeta för att stärka befolkningen försvarsvilja – och vilka implikationer får Ukrainakriget?

Jordglob med symboler

Försvarsvilja – lösningen på allt?

De senaste åren har försvarsvilja seglat upp som ett riktigt modeord i totalförsvarsplaneringen. Dess innebörd har nyligen levandegjorts av den ukrainska befolkningen. Det egna ansvaret,

Läs mer »
Scroll to Top

När krisen kommer

– Hur kan Sverige och Finland fördjupa samarbetet i civil krisberedskap?

Extrainsatt seminarie med begränsat antal platser

När? 31 maj 13.00-15.00 (Mingel 13.00-13.30, seminarium 13.30-15.00)

Plats? Medelhavsmuseet i Stockholm