Försörjningsberedskap och modern lagerhållning

När pandemivågen sköljde över världen blev belastningen på de globala försörjningskedjorna allt för stor och brast. Marknaden kunde inte möta efterfrågan och stater vände sig inåt för att säkerställa tillgång till läkemedel, skyddsmateriel och vaccin. Bland befolkningar spreds oro om risker för begränsad tillgång till förnödenheter och livsmedel. En insikt om att inför nästa kris stå bättre rustad växte stark lokalt i Sverige såväl inom EU.

Samhällets och försörjningskedjornas sårbarheter har blottats och verktygen för en mer robust försörjningsberedskap är många. Modern lagerhållning och tillgänglig logistik i samhällets alla nivåer, ökad självförsörjningsgrad och förmåga till snabb omställning är några exempel på områden som bidrar till lösningen. Ett samhälle som baseras på just-in-time och en aldrig sinande tillgång på varor behöver i sig anpassa sin förmåga efter förutsättningarna i en globaliserad värld.

Scroll to Top