Exklusiv lunch med en expert från Combitech

Exklusiv lunchdate med en expert från Combitech där du får välja ämne. Endast en plats!

Välj mellan nedanstående ämnen:

STORSKALIG UTRYMNING – Fredrik Revelj
Det är aldrig för tidigt att börja fundera på nästa steg i krisberedskapen, och att rädda liv och hälsa är alltid högst prioriterat. Förmåga till storskalig utrymning har en koppling till planeringsansvariga, som är polis, länsstyrelse och kommun vars uppgift är att utarbeta och ta ställning till strategier. Fredrik bjuder på kunskap om lämpliga stödfunktioner och olika strategier att välja mellan.
Fredrik Revelj expert inom civilt försvar och krishantering

UTVÄRDERING –  Susanne Kallin
Ställ frågor och diskutera sånt som har att göra med utvärdering. Vad ska ingå i en utvärdering, vilka är nycklarna till att förvalta det som fungerat och förändra det som inte fungerat, eller rent av fungerat dåligt? Ta del av lärdomar som dragits från de utvärderingar Susanne gjort bland annat av hanteringen av Coronautbrottet.
Susanne Kallin, senior rådgivare krisberedskap.

Endast en plats! Boka din lunch genom att kontakta:

Olivia Casbolt, olivia.casbolt@easyfairs.com, 08-50665089

 

Scroll to Top