Efter stormen – konsekvenser för ett helt samhälle

Krisen omfattar oftast mycket mer än det som syns med blotta ögat. Genom att förstå hur hela samhället påverkas tiden tillbaka till det normala förkortas och för människorna som drabbats snart åter bli vardag. På vilket sätt kan kontinuitetshantering bidra till att förebygga och minska effekterna av en samhällsstyrnings?

Scroll to Top