Digitala miljöer och möjlig påverkan

Den digitala miljön är ett allt viktigare forum för kommunikation mellan människor och för aktörer som vill påverka dem. Genom att förstå hur den digitala miljön fungerar kan spridning av våldsbejakande extremism, icke-demokratisk påverkan och statspropaganda identifieras och mötas.

Scroll to Top