Dela lägesbild digitalt – Säkert och kvalitetssäkrat

Vad händer när krisledningen sker digitalt – frivilligt eller ofrivilligt såsom under pandemin? Kan man göra som man alltid har gjort? Vilka begränsningar finns och vad kan man inte göra? Vad är de nya möjligheterna? Nyttjas de möjligheter som finns? Om inte, vad är hindren? Människan kontra tekniken…hur redo är vi? System som bara används vid kris blir sällan nyttjade. Avvägning mellan kostnader och nytta…

Scroll to Top