Att omvandla erfarenhet till förmåga

I spåren efter de stora skogsbränderna 2014 och 2018 har ett omfattande erfarenhetsarbete tagit vid för att stärka förmågan inför nästa stora skogsbrand. Formerna för samverkan och ledning utvecklas och resurser prioriteras, avtalas och samövas. Samtidigt är det viktigt att utvecklingen fortsatt säkerställer att krisberedskapen är generisk och förbereder oss inför såväl det kända som det okända. Dessutom måste lärdomarna från tidigare kriser implementeras till verklig förmåga i tid före nästa stora kris.

Scroll to Top