Skydd & säkerhet

Description​

This post is also available in: Svenska (Swedish)

Insatsingenjörerna erbjuder kompetens inom fokusområdet Skydd & säkerhet:
• Skyddsteknik (skyddsrum, provisoriska och stationära skydd, fortifikatoriska byggnader m m)
• Stötvågsberäkningar
• Skydd mot vapenverkan
• Brandskydd
• Inventering och bedömning av kollapsade byggnadsverk
• Upprättande av tillfälliga skyddsobjekt

Media

Gallery

Website

Downloads

Scroll to Top